chore: Bump node-notifier from 8.0.0 to 8.0.1 (#165)