Fix crashes when using WKWebView implementation on iOS 9. (#337)
authorDave Alden <dpa99c@gmail.com>
Tue, 20 Nov 2018 16:12:29 +0000 (16:12 +0000)
committerJan Piotrowski <piotrowski+github@gmail.com>
Tue, 20 Nov 2018 16:12:29 +0000 (17:12 +0100)
commit3b82c160d953d421adab81480eae06f4f936ce56
tree94517e6f9a076b654bf1cadabaca01b9c1723ddf
parent978b14759824a024b85e6f7a10c97418a11eab34
Fix crashes when using WKWebView implementation on iOS 9. (#337)

Fixes #323. Fixes #324.
README.md
src/ios/CDVWKInAppBrowser.m