Fix duplicates
authorChristian Schneider <chris@die-schneider.net>
Thu, 13 Jul 2017 12:48:29 +0000 (14:48 +0200)
committerChristian Schneider <chris@die-schneider.net>
Thu, 13 Jul 2017 12:48:29 +0000 (14:48 +0200)
commit22aab955e9569e5b2d76d5d8c2c2ad1fb2ded4ef
tree7bd3ffc9073caaa68f9cdb872eae465fc0b373ac
parentbf243bd129d1191c9ba325d5a163d3d29707461f
Fix duplicates
distribution/pom.xml
distribution/sources/pom.xml
itests/pom.xml
samples/rest/pom.xml
samples/ssl/pom.xml