Update Spring Framework to 5.3.17
authorAndriy Redko <drreta@gmail.com>
Thu, 17 Mar 2022 13:27:21 +0000 (09:27 -0400)
committerAndriy Redko <drreta@gmail.com>
Thu, 17 Mar 2022 13:27:21 +0000 (09:27 -0400)
commit4d0f11df86ab9bf4d9c87505f811a06989ce9cfa
tree3762c755731507e71aafc214561aa0b4d2b7d364
parent4191b6912414b7b005e88d7bbb669ced83ad345a
Update Spring Framework to 5.3.17
parent/pom.xml