Update Spring Boot to 2.6.2
authorAndriy Redko <drreta@gmail.com>
Tue, 21 Dec 2021 22:23:30 +0000 (17:23 -0500)
committerAndriy Redko <drreta@gmail.com>
Tue, 21 Dec 2021 22:23:30 +0000 (17:23 -0500)
commitcb70c28379092fba8a28d4ff2fad8ece57542b61
tree1f52db00a2a5cbb6ad4ece9d97a561875d7e8982
parentd4f4b7712b3c8c5c684fa4fa0a28758d9a27cef3
Update Spring Boot to 2.6.2
parent/pom.xml