test all input types
authorsaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Tue, 11 Jul 2017 19:37:51 +0000 (12:37 -0700)
committersaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Tue, 11 Jul 2017 19:37:51 +0000 (12:37 -0700)
commit3e18d39c7d3524b68cbffca16ddfde3cba52457b
treecc54ae4dc0d098d167ddae9149f6107b03dfbcf6
parenta0749add0a2501053048e2a4c916838d21b135cd
test all input types
src/test/java/com/yahoo/sketches/pig/hll/DataToSketchTest.java