[maven-release-plugin] prepare release sketches-pig-0.11.0 sketches-pig-0.11.0
authorsaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Mon, 9 Apr 2018 23:41:50 +0000 (16:41 -0700)
committersaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Mon, 9 Apr 2018 23:41:50 +0000 (16:41 -0700)
commit4548ec851ec2030e98663203baf502c2eb077d32
tree6cb61366580e4eed1198b869a03afe93c89fd038
parent7ef718424ff56c8339426e7738f29fec5886de70
[maven-release-plugin] prepare release sketches-pig-0.11.0
pom.xml