[maven-release-plugin] prepare release sketches-pig-0.10.0 sketches-pig-0.10.0
authorsaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Wed, 12 Jul 2017 00:04:38 +0000 (17:04 -0700)
committersaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Wed, 12 Jul 2017 00:04:38 +0000 (17:04 -0700)
commit7eda5120a3e7d6f78f14419b051e630a0bcbfb91
tree379a9d9dcad297869078d0247bc58904df2b37f1
parent8ea029c602bbb67a0853c789774ff4e4641fe241
[maven-release-plugin] prepare release sketches-pig-0.10.0
pom.xml