test empty bag 43/head
authorsaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Tue, 11 Jul 2017 20:41:19 +0000 (13:41 -0700)
committersaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Tue, 11 Jul 2017 20:41:19 +0000 (13:41 -0700)
commit56aa7f903877b66c068b90dad66e9a890a8ed564
treee27062aff3976b1c02f247ffbfab13f9e7ec0c59
parent6cd201bd99d4d6fa75b723d774f87c8acb3969b4
test empty bag
src/test/java/com/yahoo/sketches/pig/hll/DataToSketchTest.java