[maven-release-plugin] prepare release sketches-pig-0.13.0 sketches-pig-0.13.0
authorsaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Thu, 21 Mar 2019 16:39:58 +0000 (09:39 -0700)
committersaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Thu, 21 Mar 2019 16:39:58 +0000 (09:39 -0700)
commit3b4cde580ef8a359db248b94acdba746f251e673
tree34e52d0a66b08f1b94fa727025ca5fdcdf51e972
parent92b9325018944be5a0ca77b92f945e942c717c49
[maven-release-plugin] prepare release sketches-pig-0.13.0
pom.xml