[maven-release-plugin] prepare release sketches-pig-0.10.1 sketches-pig-0.10.1
authorsaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Mon, 11 Sep 2017 17:46:15 +0000 (10:46 -0700)
committersaydakov <saydakov@yahoo-inc.com>
Mon, 11 Sep 2017 17:46:15 +0000 (10:46 -0700)
commitd3f9bdab676075243b9379a2e95767803b04b96b
treea7531e378301dbb1b8962e4ee9f8bfa821c5bbb7
parent9c9f0daadd2619b327ea97b91be945c8fa339cf7
[maven-release-plugin] prepare release sketches-pig-0.10.1
pom.xml