Update version to 9.0
authorChesnay Schepler <chesnay@apache.org>
Fri, 23 Aug 2019 13:02:23 +0000 (15:02 +0200)
committerChesnay Schepler <chesnay@apache.org>
Fri, 23 Aug 2019 13:02:23 +0000 (15:02 +0200)
commit6a7b2d44c9b2dcb3d7ec470ee685284df44122d2
treed63c9bb862212812dc8095332ae1927d9a79ae7c
parent4fe8ee133a56b2a18bb56f13b1ed1ecc92251516
Update version to 9.0
12 files changed:
flink-shaded-asm-7/pom.xml
flink-shaded-force-shading/pom.xml
flink-shaded-guava-18/pom.xml
flink-shaded-hadoop-2-uber/pom.xml
flink-shaded-hadoop-2/pom.xml
flink-shaded-jackson-parent/flink-shaded-jackson-2/pom.xml
flink-shaded-jackson-parent/flink-shaded-jackson-module-jsonSchema-2/pom.xml
flink-shaded-jackson-parent/pom.xml
flink-shaded-netty-4/pom.xml
flink-shaded-netty-tcnative-dynamic/pom.xml
flink-shaded-netty-tcnative-static/pom.xml
pom.xml