[FLINK-24447][zk] Bundle netty
authorChesnay Schepler <chesnay@apache.org>
Mon, 4 Oct 2021 13:54:55 +0000 (15:54 +0200)
committerChesnay Schepler <chesnay@apache.org>
Thu, 7 Oct 2021 12:05:21 +0000 (14:05 +0200)
commit8620d20c9511b3a7bfcbecf7e6aba7adba79c8ce
tree685d26fc7bec94ce8ff6c7a11ba5102654a693b2
parent2d69a30c5ee18172f7f7d25d5b46181fdace7307
[FLINK-24447][zk] Bundle netty
flink-shaded-zookeeper-parent/flink-shaded-zookeeper-35/pom.xml
flink-shaded-zookeeper-parent/flink-shaded-zookeeper-35/src/main/resources/META-INF/NOTICE
flink-shaded-zookeeper-parent/pom.xml