[FLINK-12634][build] Store shading prefix in property
authorChesnay Schepler <chesnay@apache.org>
Mon, 27 May 2019 11:21:21 +0000 (13:21 +0200)
committerChesnay Schepler <chesnay@apache.org>
Mon, 27 May 2019 11:21:36 +0000 (13:21 +0200)
commitba13de59f5254719eaec7d34a746c17f271d1073
treee6480b2c4335076bf30793ac8bffc1fcfa9fc9c4
parent396d7b8319eff46ccd769b13a342af4ee439c591
[FLINK-12634][build] Store shading prefix in property
flink-shaded-asm-6/pom.xml
flink-shaded-guava-18/pom.xml
flink-shaded-hadoop-2-uber/pom.xml
flink-shaded-hadoop-2/pom.xml
flink-shaded-jackson-parent/flink-shaded-jackson-2/pom.xml
flink-shaded-jackson-parent/flink-shaded-jackson-module-jsonSchema-2/pom.xml
flink-shaded-jackson-parent/pom.xml
flink-shaded-netty-4/pom.xml
flink-shaded-netty-tcnative-dynamic/pom.xml
flink-shaded-netty-tcnative-static/pom.xml
pom.xml