[release] Add GPG key for 2.2.1 release
authorTzu-Li (Gordon) Tai <tzulitai@apache.org>
Wed, 4 Nov 2020 09:05:45 +0000 (17:05 +0800)
committerTzu-Li (Gordon) Tai <tzulitai@apache.org>
Wed, 4 Nov 2020 09:05:45 +0000 (17:05 +0800)
commitc223688a9a9403f46a7275ab7671cd79db56b741
tree069bd20d068a9b2309a6d157d8175dd7330438c4
parent01facf004f3d515dd0d05a6b52a7aee1c9a50e73
[release] Add GPG key for 2.2.1 release
gpg_keys.txt