Preparing development version 3.5.1-SNAPSHOT
authorbusbey <busbey@apache.org>
Tue, 9 Feb 2021 07:25:21 +0000 (01:25 -0600)
committerbusbey <busbey@apache.org>
Tue, 9 Feb 2021 07:25:21 +0000 (01:25 -0600)
commitf272e6bf85ec7bba22aa5a3aeeff6f6cf96d90a0
treea95c6ffbd90d74bad649e31f1b8b8b885c709af7
parentf691e59158ee0889b9659958d37145fe5e3b25d5
Preparing development version 3.5.1-SNAPSHOT

Signed-off-by: busbey <busbey@apache.org>
hbase-noop-htrace/pom.xml
hbase-shaded-gson/pom.xml
hbase-shaded-jersey/pom.xml
hbase-shaded-jetty/pom.xml
hbase-shaded-miscellaneous/pom.xml
hbase-shaded-netty/pom.xml
hbase-shaded-protobuf/pom.xml
pom.xml