added new committers
[hop-website.git] / Dockerfile
2022-02-06  Hans Van AkelyenMerge pull request #122 from hansva/master
2022-02-06  Hans Van Akelyenupdate Node version 122/head
2022-02-03  Hans Van AkelyenMerge pull request #120 from hansva/master
2022-02-03  Hans Van AkelyenRevert "Update Antora version" 120/head
2022-02-03  Hans Van AkelyenMerge pull request #118 from hansva/master
2022-02-03  Hans Van AkelyenUpdate Antora version 118/head
2020-10-14  Hans Van AkelyenMerge pull request #2 from bamaer/antora-upgrade
2020-10-14  Hans Van AkelyenMerge remote-tracking branch 'bamaer/antora-upgrade... 2/head
2020-10-14  Hans Van AkelyenUpdate dockerfile and readme for build
2020-10-13  Hans Van AkelyenSwitch to node 10
2020-10-13  Hans Van AkelyenInitial website move