Added gpg signing to verify phase
authorOleg Kalnichevski <olegk@apache.org>
Wed, 12 Jun 2013 13:50:31 +0000 (13:50 +0000)
committerOleg Kalnichevski <olegk@apache.org>
Wed, 12 Jun 2013 13:50:31 +0000 (13:50 +0000)
commit4446f31870706029eb73fea1bb2e7461a8a747a3
treecc834802cbb37cf62fb8e21346ec39ad7ced1fa6
parent7c317d30c07bf6da7e6e02d98859611f5566badc
Added gpg signing to verify phase

git-svn-id: https://svn.apache.org/repos/asf/httpcomponents/hc-stylecheck/trunk@1492204 13f79535-47bb-0310-9956-ffa450edef68
pom.xml