IGNITE-15655 remove wrong changes
[ignite-3.git] / docs / _data /
2022-01-20  Nikita SafonovIGNITE-16326 Prepare Documentation for the AI Alpha...
2021-10-21  Nikita SafonovIGNITE-15775 Provide documentation for Alpha 3 release...
2020-12-30  Denis Magdaignite-13740: fixing formatting issues
2020-12-30  Nikita SafonovIgnite 13740: documentation rewamp for Ignite 3.0 ...
2020-12-29  Valentin KulichenkoMerge branch 'main' of github.com:apache/ignite-3 into...
2020-12-29  Denis Magdaignite-13740: fixing the navigation menu for the docs
2020-12-29  Nikita SafonovIGNITE-13740: Create a "Getting Started" documentation...