IGNITE-11491: Adapt TC bot to AI CI git proxy: Version updated
authorDmitriy Pavlov <dpavlov@apache.org>
Thu, 7 Mar 2019 17:05:22 +0000 (20:05 +0300)
committerDmitriy Pavlov <dpavlov@apache.org>
Thu, 7 Mar 2019 17:05:22 +0000 (20:05 +0300)
commit26a9b0c1bb04ae9a5e83d9285ea7fe52d612b87c
treecbf67e0c0595730ecd404a698874ee5c204260ef
parent354408ee7c1621a83179e40b9bdbfb5dbad05e80
IGNITE-11491: Adapt TC bot to AI CI git proxy: Version updated
ignite-tc-helper-web/src/main/java/org/apache/ignite/ci/web/model/Version.java