.NET: Fix DataStorageMetricsTest
authorPavel Tupitsyn <ptupitsyn@apache.org>
Wed, 1 Nov 2017 06:44:07 +0000 (09:44 +0300)
committerPavel Tupitsyn <ptupitsyn@apache.org>
Wed, 1 Nov 2017 06:44:07 +0000 (09:44 +0300)
commit2f468d87098a5545fc3960bae9d73d0b9a79077a
tree175a9d5a7f0be0ad48311867781f41e16bcb1362
parent5542c70da913ff1006973e25f5112152674880db
.NET: Fix DataStorageMetricsTest
modules/platforms/dotnet/Apache.Ignite.Core.Tests/Cache/DataStorageMetricsTest.cs