TEZ-3801. Update version in master to 0.9.1 (zhiyuany)
authorZhiyuan Yang <zhiyuany@apache.org>
Thu, 20 Jul 2017 00:44:34 +0000 (17:44 -0700)
committerZhiyuan Yang <zhiyuany@apache.org>
Thu, 20 Jul 2017 00:44:34 +0000 (17:44 -0700)
commit70a7cf5e0da843e3ae803058756cc5d5611d6214
tree936f2a5ac06119cf4bc5221d6c9f0876c05a21a5
parent44074a4b9d4cb34f095bd6ab27b68cbd2fd4b455
TEZ-3801. Update version in master to 0.9.1 (zhiyuany)
29 files changed:
docs/pom.xml
hadoop-shim-impls/hadoop-shim-2.7/pom.xml
hadoop-shim-impls/hadoop-shim-2.8/pom.xml
hadoop-shim-impls/pom.xml
hadoop-shim/pom.xml
pom.xml
tez-api/pom.xml
tez-common/pom.xml
tez-dag/pom.xml
tez-dist/pom.xml
tez-examples/pom.xml
tez-ext-service-tests/pom.xml
tez-mapreduce/pom.xml
tez-plugins/pom.xml
tez-plugins/tez-aux-services/pom.xml
tez-plugins/tez-history-parser/pom.xml
tez-plugins/tez-yarn-timeline-cache-plugin/pom.xml
tez-plugins/tez-yarn-timeline-history-with-acls/pom.xml
tez-plugins/tez-yarn-timeline-history-with-fs/pom.xml
tez-plugins/tez-yarn-timeline-history/pom.xml
tez-runtime-internals/pom.xml
tez-runtime-library/pom.xml
tez-tests/pom.xml
tez-tools/analyzers/job-analyzer/pom.xml
tez-tools/analyzers/pom.xml
tez-tools/pom.xml
tez-tools/tez-javadoc-tools/pom.xml
tez-tools/tez-tfile-parser/pom.xml
tez-ui/pom.xml